Encik Ahmad Farid bin Mohammed

Timbalan Setiausaha, Bahagian Perubahan Iklim
Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC)